/* * Remove the default WooCommerce 3 JSON/LD structured data format */ function remove_output_structured_data() { remove_action( 'wp_footer', array( WC()->structured_data, 'output_structured_data' ), 10 ); // Frontend pages remove_action( 'woocommerce_email_order_details', array( WC()->structured_data, 'output_email_structured_data' ), 30 ); // Emails } add_action( 'init', 'remove_output_structured_data' ); Xe nâng Heli | Xe nâng Trung Quốc | Xe nâng mới 100% | Chính hãng
 • Giao Hàng

  Miễn Phí Vận Chuyển
 • Tư Vấn - Báo Giá 24/24

  Hotline 096.904.2725
 • Dịch Vụ

  Bảo hành miễn phí
 • Phụ Tùng thay thế

  Chính hãng HELI

Back To Top